İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00690748
İşin AdıHavalı Atel Alımı
KurumT.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi21/04/2009 SalıİlANKARA
İlan Metni

T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 

Sayı     :B.30.2.GÜN.0.H1.73                                                                  Tarih …./…./2009

Konu   : Doğrudan Temin alımı hk.

İlan No : 695

İLGİLİ FİRMALARA,

 

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satınalınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 21.04.2009 tarih ve saat 17:00’ ye kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek proforma faturanın Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin  yazılması,

4-TL ( Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya   ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

           7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

           8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kargo ile yapılan  teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

           9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir

 

 

S.No :    Malzemenin Cinsi  :                            Miktarı   :                   Bölümü :                      

1

Havalı Atel

4

Adet

Acil Tıp

 

 

TEKNİK ŞARTNAMESİ SATINALMA BÖLÜMÜNDE GÖRÜLEBİLİR.

 

 

İş bu istem 15.04.2009 – 21.04.2009 tarihleri arasında  panoda asılmıştır.

 

 

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır. 

 

Fatih AKDENİZ                                                                                                                 Hüseyin ŞİMŞEK

Hastaneler  Başmüdürü                                                                                                  Hastane Mdr. Yrd.

 

 

 

T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Tel : 0312 222 40 49 - 202 50 61 - 202 7451-52 Faks: 0312 213 4338


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572328