İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2009/38268
İşin AdıHırdavat Malzemesi Satın Alınacaktır.
KurumGata K.Lığı 1 Nu.Lı İha.Kom.Bşk.Lığı.
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi26/05/2009 SalıSaati09:30İlANKARA
İlan Metni
 
 
  Hırdavat Malzemesi Satın Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : Gata K.Lığı 1 Nu.Lı İha.Kom.Bşk.Lığı.    
İşin Adı : Gata K.Lığı Ana Bina Klinik ve Polikliniklerinin Bakım ve Onarımlarında Kullanılmak Üzere Hırdavat Malzemesi 315 Klm. (6 Grup) Mal    
İhale Kayıt No : 2009/38268    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : DR.GN.TEFİK SAĞLAM CAD. ETLİK / ANKARA
  b ) Telefon - Faks Numarası : 312 3042073-77 - 312 3042072
  c)Elektronik Posta Adresi : İhakom@gata.edu.tr.
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale Konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
  b ) Teslim Yeri(leri) : Gata K.Lığı 1 Nolu Tüketim Malzemeleri 705 Mal Saymanlığı Deposu
  c ) Teslim Tarihi : Malzemelerinin Tamamı Bir Kerede, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 60 (Altmış) Gün İçerisinde Teslim Edilecektir. Teslimat Mesai Günleri ve Saatlerinde Olacaktır. Teslimatlar İş Günü ve İş Saatlerinde Yapılır.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Gata K.Lığı 1.Nu.Lı İha Kom.Bşk.Lığı
b ) Tarihi - Saati : 26.05.2009 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
 
Ek:
GRUP A: BOYALAR VE YARDIMCI MALZEMELERİ A1 PLASTİK BOYA BEYAZ (15 LT´LİK PLASTİK KUTUDA ´NCİ KALİTE) 6000 KG
A2 SLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI KAR BEYAZI (15LT´LİK PLASTİK KUTUDA 1 NCİ KALİTE) 2000 KG
A3 SENTETİK YAĞLI BOYA BEYAZ (1´NCİ KALİTE) 2000 KG
A4 SENTETİK YAĞLI BOYA LACİVERT (1´NCİ KALİTE) 300 KG.
A5 SENTETİK YAĞLI BOYA KAHVERENGİ (1´NCİ  KALİTE) 100 KG.
A6 ANTİPAS BOYA GRİ (5 KG. METAL KUTUDA 1´NCİ KALİTE) 100 KG.
A7 ISIYA DAYANIKLI ALÜMİNYUM BOYA (0,75 LT´ LİK METAL KUTUDA 1 ´NCİ KALİTE) 100 KG.
A8 ASTAR BOYA 15LT´LİK PLASTİK KUTUDA 1´NCİ KALİTE (DÖNÜŞÜM ASTARI) 2000 KG
A9 ASTAR BOYA 15 LT´LİK PLASTİK KUTUDA 1!NCİ KALİTE  (KAPATAN)250 KG.
A10 TAVAN BADANA BOYASI BEYAZ (15´LİK PLASTİK KUTUDA 1´NCİ KALİTE) 2000 KG.
A11 SENTETİK TİNER KOKUSUZ (3LT´ LİK METAL KUTUDA 1´NCİ KALİTE) 1000 KG
A12 YAĞLI BOYA FIRÇASI NO:3 500 ADET
A13 PLASTİK BOYA FIRÇASI NO:3 500 ADET
A14 RULO FIRÇA (PARMAK 10 CM´ LİK) 350 ADET
A15 RULO FIRÇA (25 CM´ LİK) 350 ADET
 
GRUP B: İNŞAAT MALZEMELERİ
 
B1 İNCE (HIŞIR) NAYLON 50M2 LİK 750 ADET
B2 RENK TÜPÜ (SİYAH) 0,6 LT´LİK 500 ADET
B3 MİL MENTEŞE 14 MM 50 ÇİFT
B4 MİL MENTEŞE 16 MM 50 ÇİFT
B5 MİL MENTEŞE 20MM 50 ÇİFT
B6 TUĞLA KESİCİ (ELMAS) SÜPER TORBA TAŞ ÇAPI 180 MM 10 ADET
B7 KİLİT GÖBEĞİ SİLİNDİRLİ (UZUN ÜÇ ANAHTARLI 1 NCİ  KALİTE) 350 ADET
B8 KİLİT GÖBEĞİ SİLİNDİRLİ (KISA ÜÇ ANAHTARLI 1´NCİ kALİTE) 700 ADET
B9 DEMİR KAPI KİLİDİ TRAJLI (1´NCİ KALİTE) 50 ADET
B10 ÇEKMECE KİLİDİ (ÜÇGEN TABANLI MOBİLYA İÇİN 1´NCİ KALİTE) 500 ADET
B11 ÇEKMECE KİLİDİ (KARE TABANLI MOBİLYA İÇİN 1´NCİ KALİTE) 1250 ADET
B12 SİLİNDİR KİLİT (GENİŞ GÖBEKLİ VE ÜÇ ANAHTARLI) 200 ADET
B13 SİLİNDİR KİLİT-DAR (ALM. KAPI İÇİN) 100 ADET
B14 MODÜLER KİLİT SİSTEMİ 50 TAKIM
B15 PLASTİK ANAHTARLIK 2000 ADET
B16 KAPI KOLU PRİNÇ-SATEN-DIŞ KAPI TİPİ (MONTAJ VİDALARI DAHİL 1´NCİ KALİTE) 750 ÇİFT
B17 KAPI KOLU PRİNÇ-SATEN-WC TİPİ (MONTAJ VİDALARI DAHİL 1´NCİ KALİTE) 400 ÇİFT
B18 KAPI KOLU PRİNÇ-SATEN-ODA TİPİ (MONTAJ VİDALARI DAHİL 1´NCİ KALİTE) 200 ÇİFT
B19 KAPI KOLU ALÜMİNYUM-ODA TİPİ (AYNALAR VE MONTAJ VİDALARI DAHİL 1´NCİ KALİTE) 200 ÇİFT
B20 ADİ KİLİT (1´NCİ KALİTE) 200 ADET
B21  ADİ KİLİT (WC KAPISI İÇİN 1´NCİ KALİTE) 200 ADET
B22 MERMER YAPIŞTIRICISI 250 GR PAKETLERDE 30 ADET
B23 İZOLASYON DOLGU KÖPÜĞÜ (750 ML) 50 ADET
B24 POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜ (MEMBRAN) KALINLIK 3MM, BOY 10 MT, EN 1 MT 25 TOP
B25 POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜ (ARDUAZ) KALINLIK 3 MM, BOY 10 MT,  EN 1MT 20 TOP
 
GRUP C: ELEKTRİK MALZEMELERİ

C1 3X1,5 MM2 NYM ANTİGRON KABLO 1000 METRE
C2 3X1,5MM2 TTR KABLO 1500 METRE
C3 3X2,5NYM ANTİGRON KABLO 1200 METRE
C4 3X2,5 MM2 TTR KABLO 1000 METRE
C5 4X1,5 MM2 NYM ANTİGRON KABLO 500 METRE
C6 4X2,5 MM2 NYM ANTİGRON KABLO 1000 METRE
C7 4X4 MM2 NYY YER ALTI KABLOSU 400 METRE
C8 4X6 MM2 NYY YER ALTI KABLOSU 400 METRE
C9 4X10 MM2 NYY YER ALTI KABLOSU 400 METRE
C10 3X25+16 MM2 NYY YER ALTI KABLOSU 250 METRE
C11 2X36 NEMLİ YER ARMATÜR 20 ADET
C12 2X18 NEMLİ YER ARMATÜR 20 ADET
C13 2X18 SIVA ÜSTÜ ARMATÜR 20 ADET
C14 4X18 SIVA ÜSTÜ ARMATÜR 30 ADET
C15 4X18 SIVA ALTI ARMATÜR 20 ADET
C16 ANKASTRE S/A TEKLİ ANAHTAR 100 ADET
C17 ANKASTRE S/A KOMÜTATÖR ANAHTAR 100 ADET
C18 ANKATRE S/A WAVİEN ANAHTAR 60 ADET
C19 ANKASTRE S/A LİGHT ANAHTAR 60 ADET
C20 ANKASTRE S/A TOPRAKLI PRİZ 500 ADET
C21 ARA PUAR ANAHTAR 50 ADET
C22 BETON ÇİVİLİ KROŞE ( KUTUDA 100 AD.) 20 KUTU
C23 PLASTİK KABLO BAĞI (KLİPS) MUHTELİF BOYLARDA ( POŞETTE 100 AD.)20 POŞET
C24 E-14 BRONZ DUY (BUJİ MİNYON TİP) 120 ADET
C25 E-27 BRONZ DUY 100 ADET
C26 E-27 PORSELEN DUY 100 ADET
C27 E-40 GOLYAT DUY DONANMA TİP 50 ADET
C28 ELEKTRONİK BALAST 18 WATT (İNCE TİP) 50 ADET
C29 ELEKTRONİK BALAST 36 WATT 50 ADET
C30 MERDİVEN OTOMATI 10 ADET
C31 DEKORATİF ANKASTRA TOPRAKLI PRİZ 100 ADET
C32 DEKORATİF ANKASTRA KAPAKLI TOPRAKLI PRİZ 50 ADET
C33 DEKORATİF ANKASTRA KOMÜTATÖR ANAHTAR 100 ADET
C34 DEKORATİF ANKASTRA TEKLİ ANAHTAR 100 ADET
C35 DEKORATİF ANKASTRA LİGHT (ZİL) ANAHTAR 30 ADET
C36 FOTOSEL ROLE GÖZ TAKIMI 30 ADET
C37 GRUP PRİZ 3´LÜ 70 ADET
C38 GRUP PRİZ 4´ LÜ 150 ADET
C39 GRUP PRİZ 5´ Lİ 100 ADET
C40 ANKASTRA 3´LÜ GRUP PRİZ 75 ADET
C41 İZOLE BANT 200 ADET
C42 20 W STARTER 3000 ADET
C43 40 W STARTER 800 ADET
C44 TOPRAKLI FİŞ (ERKEK) 750 ADET
C45 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 25 A 20 ADET
C46 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 32 A 20 ADET
C47 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 40 A 20 ADET
C48 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 63 A 20 ADET
C49 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 80 A 15 ADET
C50 PVC KABLO KANALI 16X16 ( BOY UZUNLUĞU 2M.) 60 BOY
C51 PVC KABLO KANALI 25X25 (BOY UZUNLUĞU 2M.)120 BOY
C52 PVC KABLO KANALI 40X40 80 (BOY UZUNLUĞU 2 M.) BOY
C53 NEMLİ YER TOPRAKLI PRİZ 200 ADET
C54 MANYETİK BALAST 13 WATT 20 ADET
C55 MANYETİK BALAST 18 WATT 100 ADET
C56 MANYETİK BALAST 36 WATT 100 ADET
C57 SPOT TRAFO 12/50 WATT 60 ADET
C58 PLASTİK DÜBEL 7 MM2 1000 ADET
C59 PLASTİK DÜBEL 8 MM2 2000 ADET
C60 PLASTİK DÜBEL 10 MM2 1000 ADET
C61 2 NUMARA PLASTİK SIRA KLEMENS 250 ADET
C62 3 NUMARA PLASTİK SIRA KLEMENS 200 ADET
C63 2X1,5 TTR (SİYAH) KABLO 500 METRE
C64 BÜYÜK BOY SİYAH KABLO BAĞI (POŞETTE 100 AD.) 10 POŞET
C65 PC PRO 2X18 FSQ B 101 BALAST 60 ADET
C66 PC 4X18 E011 10C BALAST 60 ADET
C67 PC 3/4X18/33 COMBO ELEKTRONİK BALAST 30 ADET
C68 1,5´ LUK TTR KABLO YÜSÜĞÜ (PAPUCU) (POŞETTE 500 AD.)1 TORBA
C69 2,5´LUK TTR KABLO YÜSÜĞÜ (PAPUCU) (POŞETTE 500 AD.)1 TORBA
C70 GRUP PRİZ ÇERÇEVESİ 3´ LÜ 15 ADET
C71 GRUP PRİZ ÇERÇEVESİ 4´ LÜ 15 ADET
C72 GRUP PRİZ ÇERÇEVESİ 5´ Lİ 15 ADET
C73 PROTOLİN EK MALZEMESİ 4X16 MM 5 ADET
C74 PROTOLİN EK MALZEMESİ 4X25 MM 5 ADET
C75 PROTOLİN EK MALZEMESİ 4X35 MM 5 ADET
C76 PROTOLİN EK MALZEMESİ 4X50 MM 5 ADET
C77 PROTOLİN EK MALZEMESİ 4X90 MM 5 ADET
C78 PROTOLİN EK MALZEMESİ 4X150 MM 5 ADET
C79 XB7 EH21 BUTON (AMELİYATHANE İÇİN) 50 ADET
C80 NEMLİ YER LİGHT ANAHTAR 20 ADET
 
GRUP D: SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ
 
D1 ALAFRANGA HELA TAŞI ALTTAN ÇIKIŞLI (DEPOLU) (1´NCİ KALİTE) 5 ADET
D2 ALAFRANGA HELA TAŞI ARKADAN ÇIKIŞLI (DEPOLU) 10 ADET
D3 ALAFRANGA HELA TAŞI ARKADAN ÇIKIŞLI DEPOSUZ 10 ADET
D4 ALAFRANGA HELA TAŞI ALTTAN ÇIKIŞLI DEPOSUZ 10 ADET
D5 ALATURKA HELA TAŞI 50 CM X 60CM 10 ADET
D6 KLOZET EKSANTRİĞİ 100 LÜK 50 ADET
D7 DUŞ TEKNESİ (80X80 SERAMİK) (1´NCİ KALİTE) 5 ADET
D8 KLOZET MONTAJ VİDASI 100 ADET
D9 LAVABO MONTAJ VİDASI  100 ADET
D10 FOTOSELLİ PİSUAR BASI (GÖZÜ) (1´NCİ KALİTE) 3 ADET
D11 PİSUAR 54X40CM. (BEYAZ, 1´NCİ KALİTE) 10 ADET
D12 PİSUAR SİFONU PVC (1´NCİ KALİTE) 75 ADET
D13 BAS (KÜRESEL) 3/4" 250 ADET
D14 TAHARET MUSLUĞU (1´NCİ KALİTE) 350 ADET
D15 TAHARET ÇUBUĞU (AYARLANABİLİR UÇLU KÜÇÜK BOY) 100 ADET
D16 TAHARET ÇUBUĞU (AYARLANABİLİR UÇLU BÜYÜK BOY) 50 ADET
D17 BAS OTOMATİK (PİSUVAR) İÇİN KÜÇÜK TAKIM (1! NCİ KALİTE) 20 ADET
D18 BAS OTOMATİK (PİSUVAR) İÇİN BÜYÜK TAKIM (1´ NCİ KALİTE) 20 ADET
D19 GÖMME REZERVUAR İÇ KAPAK TAKIMI (1´NCİ KALİTE) 30 ADET
D20 GÖMME REZERVUAR DIŞ KAPAK TAKIMI (1´NCİ KALİTE) 30 ADET
D21 ALAFRANGA WC GİZLİ DEPO DOLUM BORUSU 30 ADET
D22 BATARYA EVYE TİPİ DÖNER BAŞLIKLI (1´ NCİ KALİTE) 50 ADET
D23 BATARYA DUŞ TİPİ NORMAL (1´ NCİ KALİTE) 30 ADET
D24 BATARYA EVYE TİPİ MİX (1´ NCİ KALİTE) 30 ADET
D25 BATARYA LAVABO AÇ KAPA DÖNER BAŞLIKLI (1´ NCİ KALİTE) 50 ADET
D26 BATARYA LAVABO AÇ KAPA (KARTAL TİPİ) (1´ NCİ KALİTE) 75 ADET
D27 BATARYA KOMPLE DUŞ TİPİ AÇ KAPA (1´ NCİ KALİTE) 30 ADET
D28 BATARYA YEDEK MALZEMESİ (DEVE BOYNU OYNAR BAŞLIĞI) 150 ADET
D29 BATARYA UZATMASI (ERKEK 75 ADET DİŞİ 75 ADET) 150 ADET
D30 DUŞ SPİRALİ 1/2" X 1/2" 100 ADET
D31 FLATÖR 1/2" (PLASTİK DUVAR TİPİ REZERVUARLARA GÖRE) 100 ADET
D32 CONTA (DİKEY FLATÖR) 300 ADET
D33 3/8" FLATÖR GÖBEGİ (PRİNÇ) 300 ADET
D34 FLATÖR DİKEY 3/8" PRİNÇ MALZEMEDEN (1´ NCİ KALİTE) 200 ADET
D35 CONTA (DUŞ BATARYA KLEPE) 50 ADET
D36 CONTA (KLİNDİRİK) 1/2" 1000 ADET
D37 CONTA (KLİNDİRİK) 3/4" 3000 ADET
D38 CONTA (LASTİK) 3/8" 1000 ADET
D39 CONTA (LASTİK) 1/2" 1000 ADET
D40 CONTA (LASTİK) 3/4" 1000 ADET
D41 CONTA (LASTİK) 1" 100 ADET
D42 CONTA (MUSLUK) 1500 ADET
D43 PİSUAR CONTASI (GİRİŞ) 50 ADET
D44 PİSUAR CONTASI (ÇIKIŞ ) 50 ADET
D45 SPİRAL HORTUM (FLEXİBLE) 3/8"  X  3/8" 40 CM 200 ADET
D46 SPİRAL HORTUM (FLEXİBLE) 3/8" X 3/8" 50 CM 200 ADET
D47 SPİRAL HORTUM (FLEXİBLE) 3/8" X 1/2" 50 CM 75 ADET
D48 SPİRAL HORTUM (FLEXİBLE) 1/2" X 1/2" 50 CM 50 ADET
D49 MUHTELİF HORTUM KELEPÇESİ 3/4" ( ENİ. 12 MM İLE 15 MM ARASINDA) 1000 ADET
D50 MUHTELİF HORTUM KELEPÇESİ 1 1/4" (ENİ: 12 MM İLE 15 MM ARASINDA) 2500 ADET
D51 MUHTELİF HORTUM KELEPÇESİ 2" ( ENİ. 12 MM İLE 15 MM ARASINDA) 5000 ADET
D52 MUHTELİF HORTUM KELEPÇESİ 3" (ENİ: 12 MM İLE 15 MM ARASINDA) 1500 ADET
D53 MUSLUK (UZUN) 60 ADET
D54 MUSLUK (KISA) 40 ADET
D55 KLOZET KAPAĞI 120 ADET
D56 REZERVUAR İÇ TAKIMI (ÇEKMELİ SİSTEM) (1´ NCİ KALİTE) 120 ADET
D57 REZERVUAR PLASTİK KOMPLE DUVAR TİPİ (1´ NCİ KALİTE) 50 ADET
D58 REZERVUAR ZİNCİRİ 50 ADET
D59 ŞEFFAF HORTUM 3/4" 100 METRE
D60 ŞEFFAF HORTUM 1" 100 METRE
D61 ŞEFFAF HORTUM 1 1/4" 400 METRE
D62 SÜT KOSTİK (LAVABO VE RÖGAR AÇICI) 25 KG AMBALAJINDA 30 ADET
D63 REKOR SARI DÜZ 3/4" 60 ADET
D64 REKOR SARI KÖŞE 1/2" 60 ADET
D65 REKOR SARI KÖŞE 1" 60 ADET
D66 REKOR PİK 1/2" 30 ADET
D67 REKOR PİK 3/4" 20 ADET
D68 REJOR PİK 1" 20 ADET
D69 REKOR PİK 1 1/2" 20 ADET
D70 REKOR PİK 2" 20 ADET
D71 VANA KÜRESEL 1/2" 200 ADET
D72 VANA KÜRESEL 1" 120 ADET
D73 KÖRTAPA 1 1/4" (SOL DIŞ RADYATÖR İÇİN) 50 ADET
D74 REDİKSİYON 1 1/4" X 1/2" (SOL DIŞ RADYATÖR İÇİN) 50 ADET
D75 REDİKSİYON 1 1/4" X 3/4" (SOL DIŞ RADYATÖR İÇİN) 50 ADET
D76 PANEL RADYATÖR PÜRJÖRÜ (ANAHTARLI) 100 ADET
D77 RADYATÖR PÜRJÖRÜ (ANAHTARLI) 300 ADET
D78 ÇELİK DÜBELLİ DOĞALGAZ KELEPÇESİ 1/2" 250 ADET
D79 ÇELİK DUBLELİ DOGAL GAZ KELEPÇESİ 3/4" 200 ADET
D80 ÇELİK DUBELLİ DOGALGAZ KELEPÇESİ 1" 200 ADET
D81 YER SÜZGECİ KROM ÇELİK 50 LİK 30 ADET
D82 PANEL RADYATÖR 600 X 500 5 ADET
D83 PANEL RADYATÖR 600 X 1000 10 ADET
D84 PANEL RADYATÖR 600 X 1200 10 ADET
D85 PANEL RADYATÖR 600 X 1500 5 ADET
D86 PANEL RADYATÖR 400 X 2400 5 ADET
D87 FLEX IZOLE 1/2" (GRİ RENGİNDE) 75 ADET
D88 FLEX IZOLE 3/4" (GRİ RENGİNDE) 75 ADET
D89 FLEX IZOLE 1" (GRİ RENGİNDE) 75 ADET
D90 FLEX IZOLE 1 1/4" (GRİ RENGİNDE) 100 ADET
D91 FLEX IZOLE 1 1/2" (GRİ RENGİNDE) 100 ADET
D92 FLEX İZOLE 2" (GRİ RENGİNDE) 150 ADET
 
GRUP E: BORULAR VE BAĞLANTI MALZEMELERİ
 
E1 BORU GALVANİZLİ 1 1/4" 120 METRE
E2 BORU GALVANİZLİ 1 1/2" 120 METRE
E3 DİRSEK GALVANİZLİ 1 1/4" 120 ADET
E4 DİRSEK GALVANİZLİ 1 1/2" 30 ADET
E5 DİRSEK GALVANİZLİ 2" 30 ADET
E6 DİRSEK GALVANİZLİ (KUYRUKLU) 1/2" 150 ADET
E7 REDİKSİYON GALVANİZLİ 1" X 1/2" 50 ADET
E8 REDİKSİYON GALVANİZLİ 1 1/4" X 1/2" 50 ADET
E9 REDİKSİYON GALVANİZLİ 1 1/4" X 3/4" 50 ADET
E10 REDİKSİYON GALVANİZLİ 1 1/2" X 1/2" 50 ADET
E11 REDİKSİYON GALVANİZLİ 1 1/2" X 3/4" 40 ADET
E12 REDİKSİYON GALVANİZLİ 1 1/2" X 1" 50 ADET
E13 REDİKSİYON GALVANİZLİ 2" X 1/2" 40 ADET
E14 REDİKSİYON GALVANİZLİ 2" X 3/4" 30 ADET
E15 REDİKSİYON GALVANİZLİ 2" X 1" 50 ADET
E16 REDİKSİYON GALVANİZLİ 2" X 1 1/4" 30 ADET
E17 REDİKSİYON GALVANİZLİ 2" X 1 1/2" 40 ADET
E18 KÖRTAPA GALVANİZLİ 1/2" 150 ADET
E19 KÖRTAPA GALVANİZLİ 1 1/4" 30 ADET
E20 KÖRTAPA GALVANİZLİ 1 1/2" 30 ADET
E21 KÖRTAPA GALVANİZLİ 2" 30 ADET
E22 BORU P.P.R.C 20 LİK 1000 METRE
E23 BORU P.P.R.C 25 LİK 800 METRE
E24  BORU P.P.R.C 32 LİK 400 METRE
E25 BORU P.P.R.C FOLYOLU 20 LİK 400 METRE
E26 BORU P.P.R.C FOLYOLU 25 LİK 400 METRE
E27 BORU P.P.R.C FOLYOLU 40 LIK 600 METRE
E28 BORU P.P.R.C FOLYOLU 50 LİK 200 METRE
E29 ADAPTÖR DIŞ DİŞLİ (P.P.R.C) 20 X 1/2" 250 ADET
E30 ADAPTÖR DIŞ DİŞLİ (P.P.R.C) 20 X 3/4" 150 ADET
E31 ADAPTÖR DIŞ DİŞLİ (P.P.R.C) 20 X 1" 50 ADET
E32 ADAPTÖR DIŞ DİŞLİ (P.P.R.C) 25 X 1/2" 100 ADET
E33 ADAPTÖR DIŞ DİŞLİ (P.P.R.C) 25 X 3/4" 150 ADET
E34 ADAPTÖR DIŞ DİŞLİ (P.P.R.C) 32 X 1/2" 50 ADET
E35 ADAPTÖR DIŞ DİŞLİ (P.P.R.C) 32 X 3/4" 100 ADET
E36 ADAPTÖR DIŞ DİŞLİ (P.P.R.C) 32 X 1" 200 ADET
E37 ADAPTÖR İÇ DİŞLİ (P.P.R.C) 20 X 1/2" 250 ADET
E38 ADAPTÖR İÇ DIŞLİ (P.P.R.C) 25 X 1/2" 100 ADET
E39 ADAPTÖR İÇ DİŞLİ (P.P.R.C) 32 X 1/2" 50 ADET
E40 ADAPTÖR İÇ DIŞLI (P.P.R.C) 32 X 3/4" 75 ADET
E41 DİRSEK P.P.R.C DIŞ DİŞLİ 20 X 1/2" 400 ADET
E42 DİRSEK P.P.R.C DIŞ DİŞLİ 20 X 3/4" 150 ADET
E43 DİRSEK P.P.R.C DIŞ DİŞLİ 25 X 1/2" 150 ADET
E44 DİRSEK P.P.R.C DIŞ DİŞLİ 25 X 3/4" 150 ADET
E45 DİRSEK P.P.R.C DIŞ DİŞLİ 32 X 3/4" 50 ADET
E46 DİRSEK P.P.R.C DIŞ DİŞLİ 32 X 1" 50 ADET
E47 DİRSEK P.P.R.C İÇ DİŞLİ 20 X 1/2" 300 ADET
E48 DİRSEK P.P.R.C İÇ DİŞLİ 25 X 3/4" 150 ADET
E49 DİRSEK P.P.R.C İÇ DİŞLİ 32 X 3/4" 50 ADET
E50 DİRSEK P.P.R.C 20 LİK 1500 ADET
E51 DİRSEK P.P.R.C 25 LİK 750 ADET
E52 DİRSEK P.P.R.C 32 LİK 500 ADET
E53 DİRSEK P.P.R.C 40 LIK 250 ADET
E54 DİRSEK P.P.R.C 50 LİK 200 ADET
E55 T.P.P.R.C  32 X 25 X 32  50 ADET
E56 T.P.P.R.C  25 X 20X 25  50 ADET
E57 T.P.P.R.C  32 X32 X32 50 ADETE58 REDİKSİYON P.P.R.C 25 X 32 200 ADET
E59 RAKOR P.P.R.C 20 X 1/2" 30 ADET
E60 RAKOR P.P.R.C 20 X 3/4"  40 ADET
E61 RAKOR P.P.R.C 25 X 1/2"  30 ADET
E62 RAKOR P.P.R.C 25 X 3/4" 20 ADET
E63 RAKOR P.P.R.C 32 X 3/4"  30 ADET
E64 RAKOR P.P.R.C 32 X 1" 30 ADET
E65 ŞİBER VANA P.P.R.C 20 LİK 30 ADET
E66 ŞİBER VANA P.P.R.C 25 LİK 30 ADET
E67 ŞİBER VANA P.P.R.C 32 LİK 30 ADET
E68 BORU PVC 3,2 X 50 X 250 300 ADET
E69 BORU PVC 3,2 X 50 X 500 200 ADET
E70 BORU PVC 3,2 X 50 X 1000 200 ADET
E71 BORU PVC 3,2 X 70 X 250 200 ADET
E72 BORU PVC 3,2 X 100 X 1000 300 ADET
E73 ÇATAL PVC 3,2 X 70 X 70 100 ADET
E74 ÇATAL PVC 3,2 X 100 X 100 100 ADET
E75 DİRSEK PVC 3,2 X 50 X 45 DERECE 400 ADET
E76 DİRSEK PVC 3,2 X 50 X90 DERECE 400 ADET
E77 DİRSEK PVC 3,2 X 100 X 45 DERECE 500 ADET
E78 DİRSEK PVC 3,2 X 100 X 90 DERECE 400 ADET
E79 KELEPÇE PVC 100 LÜK 300 ADET
E80 YER SÜZGECİ PVC 50 LİK 100 ADET
 
GRUP F: JENERATÖR MALZEMELERİ
 
F1 CUMMİNS 2000KVA QSK60-G4 (2000W ISITICI) (VEYA DENGİ) 10 ADET
F2 CUMMİNS 2000KVA QSK60-G4 (RADYATÖR KAPAĞI) (VEYA DENGİ) 5 ADET
F3 CUMMİNS 2000KVA QSK60-G4 (ISITICI HORTUMU İÇÇAP 21 MM) (VEYA DENGİ) 10 METRE
F4 PERKİNS 750 KVA MOTOR ISITICI (2000 W ISITICI) VEYA DENGİ) 10 ADET
F5 PERKİNS 750 KVA RADYATÖR KAPAĞI (VEYA DENGİ) 4 ADET
F6 PERKİNS 750 KVA YAKIT FİLİTRESİ (OD 19596) (VEYA DENGİ) 4 ADET
F7 PERKİNS 750 KVA YAĞ FİLİTRESİ (CV 2473) (VEYA DENGİ) 12 ADET
F8 MTU 500 KVA MOTOR ISITICI (2000W ISITICI) (VEYA DENGİ)  5 ADET
F9 MTU 500 KVA ISITICI HORTUMU (İÇ ÇAPI 19MM) (VEYA DENGİ) 15 METRE
F10 MTU 500 KVA RADYATÖR KAPAĞI (VEYA DENGİ) 2 ADET
F11 PERKİNS 1100 KVA MOTOR ISITICISI (2000W) (VEYA DENGİ) 5 ADET
F12 PERKİNS 1100 KVA ISITICI HORTUMU (İÇ ÇAPI 28MM) (VEYA DENGİ) 5 METRE
F13 PERKİNS 1100 KVA RADYATÖR KAPAĞI (VEYA DENGİ) 4 ADET
F14 PERKİNS 1100 KVA YAĞ FİLİTRESİ (SE111B) (VEYA DENGİ) 24 ADET
F15 PERKİNS 1100 KVA YAKIT FİLİTRESİ (SE429B/4) (VEYA DENGİ) 8 ADET
F16 ISITICI TERMOSTATI (ÇUBUK TİP 240V 20A) 20 ADET
F17 FIAT İVECO 35KVA MOTOR YAKIT FİLİTRESİ (SP430M) (VEYA DENGİ) 2 ADET
F18 SİNYAL LAMBASI (110 V) 200 ADET
F19 SİNYAL LAMBASI (24 V) 50 ADET
F20 SİNYAL LAMBASI (220 V) 50 ADET
F21 VOLVO 250KVA MOTOR RADYATÖR KAPAĞI (VEYA DENGİ) 2 ADET
F22 ISITICI HORTUMU (İÇ ÇAPI 20MM) 5 METRE
F23 KONTAK SPREY (400 ML.) 1 ADET 
 
 
   İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572312