İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00695636
İşin AdıKarboksihemoglobin Ve Methemoglobilin Ölçebilen Nabız Oksimetre Cihazı Alımı
KurumT.C. Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi15/05/2009 CumaİlKAYSERİ
İlan Metni

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

                                                                                                                                                         KAYSERİ

SAYI   : B.30.2.ERC.0.70.81.00                                                                                                             08.05.2009                                                     

KONU: Teklif Mektubu Hakkında

 

            Üniversitemiz Tıp Fakültesi  Neonatoloji Bilim Dalının ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

            Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

                                                                                                                              Mustafa KORAMAZ                                                                                                                   Satınalma Müdürü

 

S.noMalzemenin Cinsi

Miktarı

Birim fiyatı

1Karboksihemoglobin ve methemoglobilin ölçebilen nabız oksimetre cihazı

1

Adet

 

TEKNİK ŞARTNAME EKTE SUNULMUŞTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK.

 

 

    B

ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.

 

 

     C

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

 

 

     D

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

 

 

    E

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

 

 

   F

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.

 

 

   G

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE VEYA KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.NUMUNE GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLEcEKTİR.

 

 

H

TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN ÜRETİCİ VE/VEYA İTHALATÇI FİRMALARI T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’NA KAYITLI OLDUKLARINI BELGELEYECEKTİR.

 

 

I

TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL  BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.

 

 

K

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDEN BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR.

 

 

L

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

 

 

NOT : Teklif mektuplarının en geç     15 / 05  / 2009   günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye

            İşletmesi’ne bırakılmasını rica ederim.     

 

Malzemeler sipariş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim edilecektir. 15 günü aşan teslimler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.

 

 

 

 

 

 

KARBOKSİHEMOGLOBİN VE METHEMOGLOBİN ÖLÇEBİLEN NABIZ OKSİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1-      Arter kanındaki oksijen satürasyonunu sürekli olarak gösteren, konsol tipi (dahili) bataryalı herhangi bir adaptöre veya şarj aletine bağlanmadan direkt olarak şebeke gerilimi ile çalışan, taşınabilmesi için sabit bir tutamağı olan göstergeli yatay ve dikey konumda okunabilen bir sistem olmalıdır.

2-      Cihaz non-invaziv olarak hemoglobin düzeyi, oksijen kontenti, karboksi hemoglobin ve methemoglobin düzeyi ölçebilmelidir. Siyanotik hastalarda güvenli ölçüm yapabilmelidir.

3-      Cihaz perfüzyon endeksi ve pleth değişenlik endeksi ölçebilmelidir.

4-      Cihaz neonatal hastalardan yetişkin hastalara kadar kullanıma uygun olmalıdır.

5-      Sistemin saturasyon ölçüm aralığı % 1-100 arası olmalıdır.

6-      Nabız ölçüm aralığı 20-300 atım/dakika olmalıdır.

7-      Cihaz düşük perfüzyonda % 0.03 - %20 nabız genlik aralığında ölçüm yapabilmelidir.

8-      Cihazda oksijen saturasyonu ve nabız için ayarlanabilir alt ve üst alarm tertibatı ve düşük pil seviyesi sensör arızası – akım kaybı alarmı olmalı, alarmlar geçici bir süre için susturulabilmelidir. Sesli alarm iptal süresi 30-60-90-120 saniye değerlerine ayarlanabilmelidir ve istenildiğinde tamamen kapatılabilmelidir. Sesli alarmların açık-kapalı olduğu cihazın üzerinde görülmelidir.

9-      Cihazda artefakt, sensör arızası – atım kaybı, ışık artefaktı ve düşük pil için görsel uyarıcı olmalıdır.

10-  Alarm ve puls uyarı ses şiddeti ayarlanabilmelidir.

11-  Nabız ve SpO2 için alt-üst alarm limitleri ayarlanabilmelidir.

12-  Cihazın ön ayarlı açılış değerleri (alarm limitleri, alarm ve bip sesi) kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

13-  Cihazın SpO2 ölçüm doğruları ± %1 (SD) olmalı ve 70-100% aralığında yetişkin hastalar için ± digit neonatal hastalar için ±3 digit olmalıdır.

14-  Cihazın nabız ölçüm doğruluğu ± % 1 (SD) olmalı ve 20 – 250 bpm aralığında ± 3 bpm olmalıdır.

15-  Sistem elektrik kesintisi halinde tam şarjlı en az 8 (sekiz) saat çalışabilecek dahili şarj edilebilir bataryası olmalıdır ve cihaz şebeke gerilimine bağlı iken otomatik olarak şarj olmalıdır. Bataryanın şarj olduğunu gösteren bir uyarı ışığı bulunmalıdır.

16-  Cihazın ön panelinde LED veya LCD nitelikli ekran ile oksijen saturasyonu, nabız ve puls şiddeti izlenebilmelidir. LED tipi ekranı olan cihazlarda, alarm durumunda alarm sınırını aşan parametreye ait gösterge kırmızı renge dönerek yanıp sönmeli ve görsel olarak da kullanıcıyı uyarmalıdır.

17-  Hastaya ait 24 saatlik parametreler (nabız ve SpO2) cihazın hafızasında saklanmalıdır.

18-  Cihaza istenen komutlar cihazının ön panelindeki dokunmatik tuşlar ile verilebilmelidir.

19-  Cihaz, hasta hareketlerinden kaynaklanan artefaktları tespit eden bu sayede hatalı alarm vermeyen ve hareketin devam etmesi halinde bile hastanın nabzını ve satürasyonunu doğru olarak ölçmeye devam eden teknolojiye sahip olmalıdır.

20-  Cihazda klinik açıdan önemsiz alarmları belli bir seviyeye (kullanıcı tarafından belirlenebilen) aşana kadar aktive etmeyen ancak bu seviyenin aşılması halinde alarmları aktive ederek kullanıcıyı uyaran gelişmiş alarm yöntemi olmalıdır ve bu özellik istenebildiğinde açılıp kapatılabilmelidir.

21-  Cihaz 220V 50Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.

22-  Cihaz 2 (iki) garantili olmalıdır. Ayrıca garanti süreci sonrasında 10 (on) yıl süreyle ücret karşılığı (yıllık yedek parça fiyatları sabit tutulacak şekilde her yıl teslim edilmelidir.) yedek parça temini ve teknik servis garantisi olmalıdır.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578446