İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00698766
İşin Adı2 Kalem Stor Perde Alimi
KurumIkm.Des.K.Ligi/Istanbul
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi29/05/2009 CumaİlİSTANBUL
İlan Metni

Isin Konusu/ Malzeme Cinsi 2 Kalem Stor Perde Alimi
Isin Tanimi/ Grup ve Malzeme Miktari 2 Kalem Malzeme
Ihale Giriş Tarihi 25/5/2009 saat 17:20
Ihtiyac Sahibi Birlik Ikm.Des.K.Ligi/Istanbul
Ödemeyi Yapan Saymanlik
Ihale Komisyonu Istanbul Ikm.Des.K.Ligi/A.Kavagi
Ihale Komisyonu Irtibat Tel:(216) 320 2527 Fax:(216) 323 1848
Muayene Komisyonu Istanbul Ikmal Destek K.Ligi
Isin Yapilacagi Il Istanbul
Ihale Tarih Ve Saati 29/5/2009 saat 11:00
Ihale Turu Mal Alimi
Ihale Yöntemi Doğrudan Temin
Ihale Dosyasinin Alinabilecegi Yerler
Ihale Dökumanlari Satinalma Bedeli 0,00 TL
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ISTANBUL IKMAL DESTEK K.LIGI
ANADOLU KAVAĞI
BEYKOZ/İSTANBUL
TEL:0216 320 25 27 Dahili:1609/1610 FAKS:02163231848

1. IKM.DES.K.LIGI/ISTANBUL'ınca ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle satın alınacaktır.

2. Satin alimiyla ilgili yapilacak sozlesme ve diger belgeler icin noter tasdiki aranmayacak, teminat alinmayacaktir.

3. Ödeme, malın teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede ISTANBUL IKMAL DESTEK K.LIGI'nın düzenlediği ödeme evrakları ile saymanlığı tarafından yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden 1,20 (%0,75 Damga vergisi, %0,45 Karar damga vergisi) damga vergisi kesilecektir.

4. İhtiyaç duyulan malzemelerin tümüne teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Komutanlığımız belirtilen malzeme/malzemeleri hangi firma/firmalardan alacağı konusunda serbesttir.

5. Yüklenici, teslim ettiği malın 1 (BİR) AY süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malı yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.

6. Malzemeler, ISTANBUL IKMAL DESTEK K.LIGI'ınca siparişin verilmesini müteakip 10 (on) takvim günü içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00’a kadar taahhüt edildiği şekilde MAYIN GRUP K.LIĞI,METHAL LİMAN K.LIĞI,A.FENERİ SGR İSTASYON K.LIĞINA (MONTAJ DAHİL) teslim edilecektir.

7. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ TÜRK LİRASI (TL) teklifinizi 29/05/2009 saat 11:00 ’a kadar, faks yada kapalı zarf içinde ISTANBUL IKMAL DESTEK K.LIGI`NA teslim etmenizi rica ederim.

9. Malzemelerde aranacak özellikler :
a) Malzemelerin fiziki muayeneleri yapılacak, laboratuar ve kimyasal muayeneleri yapılmayacaktır.
b) Stor kumaş kalitesi ISO 9001 kalite belgeli olacaktır.
c) Kasa kalınlığı 4 mm. olacaktır.
d) Zincir mekanizması motura olacaktır.
e) Zincir oksitlenme yapmama özelliğine sahip olacaktır.
f) Stor etekleri metal lama ağırlıklı olacaktır.
g) Stor borusu jumbo boru olacak ,meyil vermeyecektir.
h) Blekout stor sıvama olmayacaktır.
ı) Stor perdenin 100 metrekaresi Mayın Grup K.lığına,50 metrekaresi Methal Liman K.lığına ve karatma stor ise Anadolu Feneri SGR İstasyon K.lığına motaj dahil teslim edilecektir.
j) Perde renkleri bilahare bildirilecektir.
k) Teklifler montaj dahil olacak ,tekliflerde montaj ücreti ayrıca belirtilmeyecektir.

İMZA

ARİF BİLGİN
TEK.KAD.BÇVŞ.
ALIM KOMİSYONU ÜYESİ

NOT 1: Anılan özellikler haricinde ürünler için teklif verilmemesi rica olunur. Aksi teklifler değerlendirilmeyecektir.
NOT 2 : ISTANBUL IKMAL DESTEK K.LIGI tarafından Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacak malzemelere ait doğrudan temin duyurularına ve sonuçlarına www.ekm.tsk.mil.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
NOT 3 : E-posta adresimiz isikdeskom@dzkk.tsk.mil.tr , telefon numaramız 216 3202527 , faks numaramız 216 3231848

TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI’NA

İlgili harcama talimatı no: 51

1. Tarafımızdan yukarıda bahse konu tüm hususlar incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

2.Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel KDV hariç ....................................... rakam ve ......................................................... yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S.No Stok No Malzemenin/Hizmetin
Cinsi ve Özellikleri
Dağıtım BirimiMiktarıTeklif Edilen
Birim Fiyat
(TL)
KDV
(%)
ÖTV
(%)
Tutar (TL)
1 DA0188197 PERDE STOR M2 150
2 DA0043544 PERDE KARARTMA STOR
DETAY:
TEKNIK OZELLIKLER:
EN:140 BOY:163(CM)
EN:215 BOY:163(CM)
EN:140 BOY:163(CM)
EN:87 BOY:120(CM)
EN:87 BOY:120(CM) ,KUMASTAN YAPI LMIS STOR PERDE, BRIFING SALON LARINDA CAMLARDAN ISIK GIRMESI NI ENGELLEMEK AMACIYLA KULLANI LIR
M2 15

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TEKLİF TARİHİ TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİFİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASIVERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, ŞUBE ADI, ŞUBE KODUTEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572261