İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: inc/00705363
İşin AdıÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ
KurumYÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi24/07/2009 CumaİlVAN
İlan Metni

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE 1 – İŞİN KONUSU :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampusü, Erciş Meslek Yüksekokulu, Özalp Meslek Yüksekokulu ve Gevaş Melsek Yüksekokulu hizmet binalarının korunması, kötü niyetlilerin huzura, cana ve mala olabilecek zararlarının, yasalar çerçevesinde hukuki kurallara uyarak önlenmesi, yangın, hırsızlık, sabotaj vb. tehdit ve tehlikelere karşı korunup kollanması amacıyla çalışanların ve öğrencilerin rahat ve güven içinde bulunması, huzur ve sükunun sağlanması, yönetimin koyduğu kurallar çerçevesinde kampusün güvenliği için ziyaretçi ve araç giriş çıkışlarıyla nokta görev yerlerinin donanımlı olarak güvenlik personelince 7(yedi) gün 24 saat aralıksız olarak hizmet yürütülecek olup, bu personelin 65’i bay, 5’i bayan olmak üzere toplam 70 kişiden ibaret olacaktır.5188 sayılı kanunun 8. maddesine göre silahsız olarak görev yapılacak, sevk ve idaresi Rektörlüğün denetim ve kontrolünde yürütülecektir.
MADDE 2 – KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ:
5188 sayılı Kanunda belirtilen yetkileri dahilinde, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir :
a) Çalışanların günlük çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak, ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak, öğrencilerin kimlik kontrolünü yapmak, konulan kurallara uymalarını temin etmek ve uygulamak,
b) Çalışma saatleri içerisinde giriş kontrollerini, Üniversitece belirlenen prensiplere uygun olarak gerçekleştirmek ve bu hususta hazırlanacak talimatlar çerçevesinde yürütmek,
c) Öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler ve müstecir çalışanları tarafından mevcut demirbaşlara, araç gereçlere, binalara, tesislere v.s. diğer tüm alanlara zarar verilmesini engellemek,
ç) Binalarda içeriden veya dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığa ve sabotajlara karşı dikkatli ve duyarlı olmak, bu sebeple yönetim tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda üst aramalarını detektörle yapmak, şüpheli durumları yönetime ve gerektiğinde genel kolluk kuvvetlerine bildirmek,
d) Bulunan kayıp eşyaların ilgililere teslimini sağlamak, sahibi bulunmayan kayıp eşyaların emanete alınarak Koruma ve Güvenlik Şefliğine tutanak ile teslim etmek,
e) Kampus alanları içinde ve çevresinde düzenli devriye (talimatlarla) hizmeti yaparak, maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek hadiseleri yetkililere iletmek,
f) İdarenin izni olmadan ilan panoları, kapı ve duvarlara fotoğraf, yayın, bildiri, duvar afişi vb. asılmasına engel olmak,
g) Kampuslerin sınır kontrolünü yapmak ve güvenliğini sağlamak,
ğ) Kampus içerisinde park için araçlara ayrılan yerler dışında park etmeye çalışan araçlara engel olmak, trafik blokajını önlemek, yasaların elverdiği ölçüde trafik düzenini sağlamak,
h) Kampus içinde asayiş, nizam ve intizamı bozanların nizama uymalarını temin etmek, yabancı şahısları gerekirse Kampus sınırları dışına çıkarmak veya ilgili kolluk kuvvetlerine olay intikal ettirilinceye kadar gözetim altında bulundurmak,
ı) Kampüse toplu taşıma veya özel aracı ile gelen öğrencilerin kimlik kontrolünü yapmak, ziyaretçilerin ise; özel aracı ile gelen ziyaretçilerin araç ruhsatının, toplu taşıtla gelenlerin ise kimliklerinin alınarak ziyaretçi kartı verilmek suretiyle girişlerine izin vermek,
i) Üniversite yetkililerinin talebi doğrultusunda personel, öğrenci ve diğer üçüncü kişileri, verilen yetki dâhilinde detektörle arama yapmak, x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek ve varsa suç delillerini gözetim altında bulundurarak, idareye ve ilgili kolluk kuvvetlerine bildirmek,
j) İdarenin günlük çalışma saati bittikten sonra tehlike arzedebilecek hürtürlü olayı idareye bildirmek,
k) Görev yapılan yer ile ilgili olarak oluşturulan “Nöbet Yeri Özel Talimatı” ve “Genel Güvenlik Talimatı” hükümlerince görev yapmak,
l) Kampus alanları içerisinde düzenlenecek olan hertürlü etkinliklerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
MADDE 3 – YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÇALIŞTIRALACAK ELEMANLAR AŞAĞIDA YAZILI BULUNAN KURALLARA UYMAK ZORUNDADIRLAR:
a) Görevini Yüklenici firma tarafından kendisine verilen ve İçişleri Bakanlığınca onaylı üniformayı temiz ve ütülü olarak giymek,.
b) Üniformasıyla bağdaşmayacak şekilde kolye, madalyon, künye, rozet v.b. şeyler takmamak,
c) Günlük sakal traşı olmak, kapalı alan dışındaki görevleri sırasında şapka takmak,
ç) Çalıştığı yerin tertip, düzen ve temizliğine özen göstermek,
d) Kendi amiri, diğer yöneticiler ve çalışanlar ile uyum içinde olup, Üniversite yöneticilerine karış nezaket kuralları içerisinde davranmak,
e) Rektörlük tarafından görevlendirilen yetkilinin acil durumlarda kendi inisiyatifi ile belli bir bölgede gerekirse tüm özel güvenlik elemanlarını sevk ve idare edebilecek,
f) Yemek ve tuvalet ihtiyacı gibi zorunlu durumlarda nöbet yerine başka bir güvenlik görevlisi gelmeden görev yerini terk etmemek,
g) Özel güvenlik görevlileri, görev yerlerini izinsiz veya vardiya bitiminde diğer güvenlik görevlisi göreve gelmeden ve vardiya devir teslim defterini imzalamadan terk etmeyecek,
ğ) Özel güvenlik görevlileri, Koruma ve Güvenlik Şefliğinin belirlediği yer ve vardiyada (aylık nöbet listesine göre) çalışmak ve görevleri sırasında Valilikçe verilen kimlik kartlarını yakalarına takmak zorundadırlar.
h) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen hertürlü (toplu eylem, grev, iş bırakma, iş yavaşlatma v.b.) davranışlar yasaktır. Bu konularda uyarıya gerek kalmaksızın işlem yapılır.
I) Özel Güvenlik Görevlileri, mazaretsiz olarak göreve gelmemeleri yasaktır.
MADDE 4 - YÜKLENİCİ FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Yüklenici, 5188 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikle belirlenen yükümlülüklere tabi olmakla beraber;
a) Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde idarece belirlenen güvenlik hizmetlerini sunmak,
b) Özel Güvenlik Görevlileri için, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tanıtıcı isim, işaret ve logosunun bulunduğu ve İçişleri Bakanlığınca onaylanan üniformaları temin etmek,
c) Özel Güvenlik Görevlileri için (1 yıllık süre) :
1- 4 adet pantolon (2 adet yazlık pamuklu kumaş, 2 adet kışlık yünlü kumaş)
2- 4 adet gömlek ( 2 adet yazlık koton kumaş, 2 adet kışlık yünlü kumaş)
3- 2 adet kravat
4- 2 adet kazak ( yün)
5- 2 adet mont (1 adet yazlık, 1 adet kışlık)
6- 1 adet kaban
7- 2 adet kep ( su geçirmez özellikli olacaktır)
8- 1 adet kemer
9- 1 çift ayakkabı ( termo taban, deri yüz ve tabanlıklı)
10- 1 çift bot ( termo taban, deri yüz ve tabanlıklı)
11- 1 çift eldiven
12- 4 çift çorap
13- 1 adet yağmurluk
Temin etmek, yazlık kıyafetleri işin başlangıcını müteakiben, kışlık kıyafetleri ise 15 Ekim tarihinde idarenin gözetiminde vermek,
ç) Kampus alanı içerisinde telsiz haberleşmesini sağlamak üzere ilgili kurumlardan gerekli izni almak ve bedellerini karşılamak,
d) Görev mahallinde, özel güvenlik görevlileri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.b. olayların hukuki sorumluluğu yükleniciye aittir.
e) Yüklenici, güvenlik hizmetlerinin görülmesi için gerekli olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan makine teçhizatı temin etmek zorundadır. Bunun için kurumdan hiçbir ücret talep etmeyecektir.
Özel güvenlik hizmetinde kullanılmak üzere, yüklenici aşağıdaki ekipmanları sağlamak zorundadır:
Toplam (adet)
El Telsizi ve Şarj Cihazı Telekominikasyon Kurumu Onaylı) 15
Palaska (özel güvenlik amblemli) 70
Kelepçe ve Kılıfı 70
El Feneri (kaliteli) 70
Pil ve Pil Şarj Cihazı 20
Plastik Jop ve Kılıfı 70
Araç Altı Arama Aynası (2 uzun, 2 yuvarlak) 4
Düdük 70
Düdük Kordonu 70
El Tipi Metal Dedektör 15
f) Kampus güvenlik devriye hizmetlerinde kullanılmak üzere en az 12+1 kişilik 3 yaşını doldurmamış bir adet minibüs temin edilecektir.Araç İhalenin yüklenici firmada kalması halinde kendine ait ise aracın ruhsat fotokopileri, kiralama yolu ile temin edilecek ise noter tasdikli kira sözleşmesi ibraz edilmesi zorunludur.
g) 5188 sayılı Kanun’un 15. maddesine istinaden, kanunda yazılı görevleri yerine getirirken
yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik
görevlilerinin kanuni mirasçılarına yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar yüklenici firma tarafından ödenir.
ğ) Yüklenici, idari ve teknik şartnamede belirtilen eleman sayısını devamlı olarak korumak, görevden ayrılan, izinli ve raporlu olan elemanın yerine yenisini bulmak zorundadır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de Rektörlük idaresinin idari şartnamede belirlediği sayıda eleman çalıştırarak güvenliği aksatmamakla yükümlüdür.
h)Yüklenici çalıştıracağı elemanlarına İçişleri Bakanlığı’nın onayladığı kıyafeti giydirmekle yükümlü olup; “çalışan personelin kılık kıyafeti” bölümündeki eşyaların temini ve ücretleri firma tarafından karşılanacaktır.
ı) Yüklenici, özel güvenlik personeline, görev yapılan yerde uygulanan ve yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, genelge kural ve kaideleri ile şartname hükümlerini yönetim ile birlikte öğretmekle yükümlüdür.
i)Yüklenici çalıştırdığı elemanların maaş, yol, yemek bedellerini istihkakını aldıktan sonra 5 (beş) gün içinde ödemek zorundadır.Yüklenici, personel ücretlerini ilgililerin hesaplarına yatırıldığını gösteren bordro listesinin banka tarafından onaylanmış bir suretini hak ediş belgeleri ile birlikte en geç 5 gün içinde idareye teslim edecektir.
j) Nöbet yerleri idarece belirlenecek olup, ancak nöbet listeleri yüklenici tarafından aylık olarak tanzim edilerek idareye teslim edilecektir.
k) Yüklenici özel güvenlik görevlilerinin mesaiye geliş-gidişleri ile sevk ve idaresini yapmak üzere bir yetkili/yetkililer görevlendirecektir. Yüklenici tarafından görevlendirilen bu yetkililer de Üniversite idaresine karşı sorumludur.
l) Özel Güvenlik Görevlilerinin, 5188 Sayılı Kanun kapsamında temel eğitimlerine ek olarak alması gereken eğitimlerin olması halinde bu eğitimler, koruma ve güvenlik görevi hiçbir şekilde aksatılmadan veya personel sayısı azaltılmadan yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Bununla ilgili ödemeler yüklenici firmaya aittir.
m) 5188 Sayılı Kanun’da tarif edilen koruma planının yapılması yüklenicinin yükümlülüğündedir. Yapılacak olan koruma planı Üniversite için uygulanabilir ve fonksiyonel olacaktır. Bu plan hazırlanırken idarenin yardımı ve onayı alınacaktır.
n) Yüklenici, Üniversite yönetiminin bilgisi haricinde özel güvenlik görevlisini işten çıkarma, uzaklaştırma veya görevden alma yoluna gidemez. Fakat idarenin istediği personel derhal değiştirilecektir.
o) Firma elemanları kesinlikle Üniversite personel servislerinden yararlanmayacaklardır. Özel güvenlik görevlilerinin göreve geliş gidişleri için yüklenici tarafından servis temin edilecektir. Bu servislerin kampuse giriş çıkışları idareninin bilgisi dahilinde olacaktır.
ö) Özel güvenlik görevlileri görevlerini aksatmaları halinde durum yüklenici firma yetkilisinin de imzaladığı bir tutanakla tespit edilir ve bu durum yükleniciye yazılı olarak bilrdirilerek eksikliklerin giderilmesi istenir. Eksikliklerin bildirilmesinden itibaren 2 (iki) işgünü içerisinde giderilmediği takdirde her eksik iş için olmak üzere günlük 50 (elli) Türk Lirası, 5 (beş) işgünü içerisinde düzeltilmediği takdir de ise bundan sonraki her gün için 100 (Yüz) Türk Lirası ceza kesilir.
Yukarıda belirtilen durum 10 (On) işgünü süre ile devam ettiği takdirde idarece 4735 Sayılı Kanun’un 20. maddesi hükümlerine göre sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
p) Yüklenici firma çalışma esnasında gelebilecek hertürlü zarar ve hasar tazmininden mükelleftir. Zarar ve hasarlar yüklenici firmaya yazılı olarak bildirildikten sonra 2 (iki) işgünü içerisinde giderilecektir, giderilmeyen zarar ve hasarların idarece karşılanacak masrafları yüklenici firmanın ilk aylık hak edişinden kesilecektir.
r) Hertürlü iş kazasından yüklenici sorumludur. Yüklenici hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksızın gerekli görülen hertürlü tedbirleri zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle, iş yerinde güvenlik personeli istihdam sırasında “İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Tüzüğü” hükümleri gereğince iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek ve gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.
s) Çalışan personelin maaşı yürürlükteki asgari ücretin %20 fazlası olacaktır.
MADDE 5 – GÜVENLİK ELAMANLARININ TAŞIYACAĞI ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA ŞARTLARI
5188 Sayılı Kanun uyarınca özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılacak elemanlardan aşağıda yazılı belgeler istenecektir. İlgili elemana ait bu belgeler verilmez ise, firma hiçbir elemanını çalıştıramaz. Çalıştırdığı personelin bu özellikleri taşımadığı daha sonra ortaya çıkmış olsa bile hizmetin şartnameye uygun olarak yürütülmediği kabul edilerek şartnamenin ilgili maddesi hükümleri uygulanacaktır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Personel en az lise veya lise dengi okul mezunu olacaktır.
c) Erkek personel askerliğini yapmış olacaktır.
ç) Erkek personelin boyu en az 170 cm, bayan personelin boyu en az 160 cm., boyun son iki rakamına göre en fazla (+/- 10) kiloda olmak.
d) Güvenlik görevlileri erkekler 22 yaşını, bayanlar 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşından gün almamış olacaktır.
e) Sabıka kaydının bulunmaması gerekmektedir, sabıka kayıtlarının olmadığına dair belge İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na verilecektir. Yeni eleman alımını takiben en geç 24 saat içinde bu belge verilmek zorundadır.
f) Güvenlik Görevlilerinin Fiziki özrü bulunmaması gerekmektedir. Fiziksel ve ruhsal durumu her türlü hava koşullarında nöbet tutacak ve stresli çalışma koşullarından etkilenmeyecek nitelikte olmalıdır.
g) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
ğ) 5188 sayılı kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamış, özel güvenlik eğitim sertifikasının bulunması.
h)Tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu ( psikiyatri dahil ) almış olmak.
ı)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas, veya istimal, ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhuşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
i)Çalışan her elamanın gerek Yüklenicide ve gerekse idarede aşağıdaki belgeleri içeren birer özlük dosyası olacaktır (10 gün içinde teslim edilecektir).
1-Nüfus Cüzdanı Sureti
2-Özel Güvenlik Kimlik belgesi
3-İkametgâh Belgesi
4-Elemanın sigorta işlemlerinin tam olduğunu gösterir belge ve sigorta kartı
(deneme süresinde de elemanlar sigorta ettirilecektir.)
5-Diploma
6- Sağlık Raporu
7- Eğitim Sertifikası
8- 6 Adet vesikalık resim
MADDE 6- PERSONEL SAYISI VE GÖREV ALANI VE İŞİN SÜRESİ:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı merkez kampus ve dışında bulunan (taşra dahil) Fakülte, Yüksekokul ve diğer hizmet binaları ile kurulu alanında, 7 gün 24 saat vardiya usulüne göre haftada en fazla 45 saat çalıştırılacak ve 1 gün izin verilecek, izin günü hafta içinde bir gün olabilecek ve ayrıca yıllık izinleri eğitim-öğretimin olmadığı yaz döneminde verilecektir.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ile bağlı birimlerinde özel güvenlik hizmetleri (5 bayan, 65 erkek) 70 (yetmiş) kişi ile yürütülecektir.Çalıştırılacak olan bu personeller ihtiyaca göre merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecektir. İşin süresi sözleşme imzalanmasını müteakiben 365 (üçyüzaltmışbeş) gündür.
MADDE 7- DİĞER HUSUSLAR:
a) Güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak personelin bay-bayan sayısını Üniversite yönetimi ihtiyaca göre yeniden belirleyebilir.
b) Yüklenici, çalıştıracağı personelin listesini idareye bildirecek, idarenin onayından sonra işbaşı yaptıracaktır.
c) Yüklenici, Merkez Yerleşkesinde Genel Sekreterlik diğer birimlerde Fakülte veya Yüksekokul Sekreterliklerine karşı sorumludur. Mesaiye devam çizelgesi dâhil gerekli irtibatı ve bilgi alışverişini bu makamlardan sağlayacaktır.
d) Yüklenici çalıştırdığı personelin;
— SGK ve işsizlik sigorta primleri kesintilerini yatırmış olduğuna dair belgeyi,
— Personel için düzenlediği bordro örneklerini,
—Bir önceki aya ait aylık ve dört aylık sigorta primleri bildirgesini ve çalışan elemanların isimlerine göre aylık sigorta primleri ile gerekli tüm vergilerinin ödendiğini gösterir belgelerini, devam çizelgesini ücretini talep ettiği ayın faturası ile birlikte kuruma ibraz etmek zorundadır. Ayrıca 4 aylık sigorta prim bildirgelerini işyerinde ilan etmekle yükümlüdür.
e) Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta poliçeleri 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde yapılması gereken teminatların altında olmayacaktır. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırıldığına dair belgenin bir sureti idareye verilecektir.
Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hallerde; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve İçişleri Bakanlığınca Yayınlanacak Yönerge ve Genelgelerin hükümleri uygulanacaktır.
Mustafa BİRİŞİK Refik GÜRBÜZKOL Sefer KUŞAN
Daktilograf Güvenlik Şefi Güvenlik Şefi
EK-2
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı :Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü
b) Adresi:65080 Zeve Kampüsü/Van
c) Telefaks (0432) 225 10 05
ç) Elektronik posta adresi:[1]webmaster@yyu.edu.tr
d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Mustafa BİRİŞİK/Daktilograf
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Özel Güvenlik Hizmeti İşi Alımı
b) Miktarı ve türü: 70 Kişilik Özel Güvenlik Personeli Alımı
c) Yapılacağı yer: YYÜ Rektörlüğü
ç) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler[2]: .............................................................................
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1. a) İhale kayıt numarası:2009/66248
b) İhale usulü: Açık İhale Usulü
c) Tekliflerin sunulacağı adres: YYÜ Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı/Satınalma Şube Müdürlüğü
ç) İhalenin yapılacağı adres:YYÜ Rektörlüğü Zeve Kampüsü
d) İhale(son teklif verme) tarihi:24.07.2009
e) İhale (son teklif verme)saati:10:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: YYÜ Rektörlüğü İhale Toplantı Salonu(Zemin Kat)
3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusalsaat ayarı esas alınır.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572259